พัฒนาการเด็ก

quality Kids

จากช่วงวัยทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เข้าสู่วัยก่อนเข้าเรียน อายุ 1.5 ถึง 2 ปี เป็นวัยที่สดชื่นช่างสงสัย อยากรู้อยากเห็น ช่างสำรวจ

ทักษะทางภาษาและสังคมมีการพัฒนาขึ้นรายวัน  พัฒนาการกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ กล้ามเนื้อมัดใหญ่มีทักษะที่ประสานกันมากขึ้นโดยการวิ่ง  กระโดด  และปีนป่าย บุคคลิกภาพของเด็กจะเริ่มแสดงออกในช่วงวัยนี้

การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง เปิดโอกาสให้เด็กสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้ ขณะเดียวกันทักษะทางภาษาและสังคมเกิดจากการเรียนรู้พื้นฐานและประสบการณ์  ซึ่งถูกเก็บไว้ในเซลล์สมองที่เชื่อมโยงกันอย่างอัศจรรย์ สมองเด็กวัยนี้เจริญเติบโตเป็น 80 % ของวัยผู้ใหญ่

อายุประมาณ 2 ปี

ความสามารถในการวางแผนและทำกิจกรรมต่างๆโดยการประสานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะของมือและตาสัมพันธ์ที่มีการพัฒนามากขึ้น จะนำไปสู่การพัฒนาสมาธิ ขณะที่เด็กจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้ด้วยการสังเกต เพื่อทำกิจกรรมแบบผู้ใหญ่เช่นการเปิดหนังสือ การใช้ส้อมและมีด การต่อบล๊อคสูงหกชั้น บ่อยครั้งที่เราจะเห็นเด็กถนัดทั้งสองมือ และใช้ภาษา คำ หรือวลีอย่างสับสนอยู่บ้าง เด็กยังคงยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง

MotherboyONbed

วัยแห่งการช่างซักถาม เรียนรู้จักคำศัพท์ใหม่ๆ เกี่ยวกับตรรกะ และเหตุผล เด็กสามารถพูดถึงเรื่องในอดีตและอนาคต การวิจัยระบุว่าเด็กวัย 3-4 ปี สมองมีการทำงานของกระบวนการคิดมากกว่าผู้ใหญ่เป็นสองเท่า ทำไมเด็กจึงถามคำถามมากมาย เพราะการเรียนรู้จริงๆ ต้องการรู้คำศัพท์ ต้องการรู้รูปแบบประโยค และต้องการรู้คำตอบ

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัว เพศ บทบาท และฐานะของเขาในสังคม ผู้ปกครองที่ส่งเสริมได้อย่างเหมาะสมจะเป็นผู้เปิดการเรียนรู้นี้ โดยใช้กิจกรรมประจำวัน เช่นการรับประทานอาหารได้ทุกชนิด การเข้านอนอย่างมีวินัย กฏระเบียบจะช่วยให้เด็กวัยนี้รู้ขอบเขตและบทบาทของตนเอง

การใช้กรรไกรและการระบายสี(สีเทียน) ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ ควรใช้กรรไกรในวัยและกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งไม่มีอายุกำหนดไว้แน่นอน ทักษะนี้เริ่มจากการตัดอย่างง่ายให้เกิดผลสำเร็จ และเพิ่มความท้าทายอย่างเหมาะสม ควรตระหนักว่าเด็กบางคนอาจไม่เคยหยิบกรรไกรมาก่อน

วัยแห่งความเชื่อมั่นและช่างเจรจา เด็กส่วนมากจะมั่นใจ มีจินตนาการ และสนุกที่จะทดสอบกฎระเบียบ ซึ่งจะต่างออกไปจากก่อนหน้านี้เพราะเขารู้แล้วว่าพฤติกรรมใดๆของเขาก็มีผลกระทบแก่คนอื่นๆ การเล่า(สร้าง)เรื่องทั้งที่จริงหรือไม่จริงเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการ

ในทางกายภาพเด็กสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างซับซ้อน เด็กจะใช้มือที่ถนัด ความสามารถในการทรงตัวนำไปสู่การขี่จักรยาน การกระโดดไปข้างหน้า การเล่นเครื่องดนตรี การว่ายน้ำและกิจกรรมอื่นซึ่งจะเสริมสร้างทักษะทางร่างกายที่จะใช้ต่อไปself esteem6

อายุ 5-6 ปี วัยแห่งการการท้าทายและทดลองทำสิ่งต่างๆ เด็กสามารถใช้ภาษาที่ซับซ้อนขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและมิตรภาพมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญต่อบุคลิกภาพของเด็ก การสร้างสิ่งแวดล้อมให้เด็กจะมีโอกาสสำรวจ และลองทำ จะช่วยในการพัฒนาเด็กได้เป็นอย่างดี