พารากอน

Fairy mascot at Paragon

โซนการศึกษา (Explorium Edutainment)
ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ถ.พระราม 1 กรุงเทพ 10330

โทร. 02-6109733, 089-6927448