วิสัยทัศน์

  1. เป็นผู้กระตุ้นศักยภาพทางการคิดของเด็ก
  2. เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญา
  3. หลักสูตรที่ทันสมัยเตรียมพร้อมเด็กสำหรับโลกในอนาคต
  4. ปูพื้นฐานทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม
  5. สร้างทีมผู้สอน  ผู้ที่มีเป้าหมายอุทิศตนที่จะพัฒนาเด็ก
  6. เป็นผู้นำด้านการพัฒนาทักษะสมองสำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี
  7. เราจะปฏิวัติการสอนสู่ยุคแห่งการคิด
  8. คิดอย่างเป็นระบบ
  9. พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และทักษะการเข้าสังคมของผู้เรียน
  10. เป็นที่ไว้วางใจในแวดวงผู้ปกครองที่ต้องการเตรียมลูกก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต