แจ้งวัฒนะ

Changwattana front

ศูนย์การค้าเซนทรัลแจ้งวัฒนะ  ชั้น 7

ถ.แจ้งวัฒนะ หมู่ 2 ต.บางตลาด ปากเกร็ด

นนทบุรี 11120

โทร. 02-8353745