Bright

game SET

เหมาะสำหรับเด็กประถมศึกษา ที่่ต้องการฝึกฝนความละเอียด รอบคอบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กิจกรรมเกมการศึกษาได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้กฎกติกาที่มีเงื่อนไขหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิด ความคิดคล่องแคล่ว เด็ก ๆ จะได้นำทักษะการสังเกต การเชื่อมโยง การสำรวจ การวิเคราะห์ มาใช้ในการสร้างและแก้ปัญหา โมเดล ตามโจทย์ที่กำหนด กิจกรรมเกมที่ท้าทายระหว่างการเล่น จะกระตุ้นให้เกิดการคิดเชิงกลยุทธ์ขั้นพื้นฐาน เหมาะสมกับวัยที่ต้องการความท้าทายได้อย่างลงตัว