มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในส่งเสริมการศึกษาไทย

สำหรับผู้สนใจธุรกิจการศึกษา ควอลิตี้ คิดส์ โรงเรียนพัฒนาศักยภาพเด็กแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 นับเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ที่เรามุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรให้เข้ากับยุคสมัย และเราพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่คุณ

IMG_4426.jpg