Quality Kids คืออะไร

ที่ Quality Kids เราสอนทักษะการคิด ผ่านกิจกรรม การเล่นเกมการศึกษาที่ได้รับการวิจัยจากทั่วโลก เราฝึกการสังเกตการแก้ปัญหาจากการทำกิจกรรม และแบบฝึกหัด ฝึกการคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นจินตนาการผ่านกิจกรรมศิลปะ ด้านทักษะการสื่อสาร เราฝึกฟังและการแสดงความเคิดเห็น จากการฟังเรี่องราว นิทาน กฎกติกาที่มีหลากหลาย พร้อมทั้งสอดแทรกด้านจริยธรรม

เราสอนด้วยระบบ A.N.T.(Advanced Neurological Teaching) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ เพื่อให้เกิดวงจรเข้มแข็งในสมองเด็ก ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงจากในห้องเรียนกับความเป็นจริงในชีวิต ปลูกฝังการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อเด็ก ส่งผลให้เด็กสามารถคิดได้ด้วยตนเอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถนำไปแก้ปัญหาได้

ที่ Quality Kids เราปลูกฝังให้ลูกของคุณมีการคิดอย่างเป็นระบบ

  ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครู Ant)

ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครู Ant)

 
6 (1).jpg

หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต

ควอลิตี้ คิดส์ เป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ในประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก

เด็กที่ได้เรียนที่ ควอลิตี้คิดส์

เรียนผ่าน หลักสูตรทักษะชีวิตที่ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการเรียนผ่านการเล่น ที่สนุกสนานและเหมาะสมในแต่ช่วงวัยของเด็ก กระตุ้นกระบวนการคิดผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชี้แนะให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกมกิจกรรม การทำแบบฝึกหัด การทำศิลปะ การฟังนิทาน

 

1 (2).jpg
 

สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ Quality kids ผ่านภาพถ่าย

เรียนที่ Quality Kids แล้วได้อะไร

4 Concept ที่ ควอลิตี้ คิดส์

  • "สมาธิดี"   เมื่อลูกได้จดจ่อกับงานที่ทำ กิจกรรมที่ชอบ  จะส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการด้านสมาธิดี

  • "คิดไว"   การเรียนรู้ผ่านเกมกิจกรรมที่ให้ลูกได้ลงมือทำเอง จะช่วยฝึกการทำงานของสมองทุกส่วนให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกจะคิดไว คิดเป็นระบบมากขึ้น 

  • "มีความสุข"  ความสุขเกิดจากการเล่นที่ประสบความสำเร็จ ทำได้ ทำสำเร็จ มีความสุข ต่อยอดให้ลูกอยากทำงานที่ยากขึ้นในอนาคต

  • "ศรัทธาในตนเอง"  สร้างให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง  จะส่งผลให้ลูกกล้าที่ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 

 

1. เด็กจะได้ทักษะพื้นฐานของการคิดที่เป็นระบบ ละเอียดรอบคอบมากขึ้น

2. เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

3.รู้จักตนเองและสามารถจัดการกับอารมณ์ตนเองได้

4. รู้จักวางแผน และแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น มีทักษะชีวิตที่ดี

 
 

สาขา Quality Kids

 

สาขา สยามพารากอน

ชื่อผู้จัดการ  ครูขวัญ 

ที่อยู่สาขา: ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4 ห้อง4-63      โซน Explorium
991 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.                             

ปิดทำการทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  : 02-610-9733
เบอร์มือถือสาขา       : 089-692-7448 

 

สาขาพาราไดซ์ พาร์ค

ชื่อผู้จัดการ  ครูนิล 

ที่อยู่สาขา: ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น3 ห้อง3A014
เลขที่61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.

ปิดทำการทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  : 02-047-0303

 

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ชื่อผู้จัดการ   ครูภัค

ที่อยู่สาขา : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โซนโรบินสัน ชั้น1  ถนนพหลโยธิน      ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี        จังหวัดปทุมธานี 12130

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา : 02-958-0054

 

 

 

สาขาซีคอนสแควร์

ชื่อผู้จัดการ   ครูนิด

ที่อยู่สาขา : ห้องเลขที่ 3082 ชั้น 3                           อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์  เลขที่ 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  : 02-721-7956

 

สาขาเซ็นทรัล พระราม3

ชื่อผู้จัดการ   ครูอ้อย

ที่อยู่สาขา : เลขที่ 79  โครงการเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม3      ห้อง 705/3 ชั้น 7  ถนนสาธุประดิษฐ์   แขวงช่องนนทรี          เขตยานนาวา     กรุงเทพฯ  10120

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา   02-673-5645

 

สาขาเซ็นทรัล มหาชัย

ชื่อผู้จัดการ   ครูเฟิร์น

ที่อยู่สาขา : เซ็นทรัล มหาชัย ห้องเลขที่ 267 ชั้น 2  เลขที่ 98 หมู่ที่4  ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา   034-112-417

 

 

 

สาขาถนนจันทน์

ชื่อผู้จัดการ   ครูนัท

ที่อยู่สาขา : 26/55  ชั้น3  อาคารจันทน์สเปซ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

เวลาทำการ
วันจันทร์- วันศุกร์ 10.00-17.00น.
ปิดทำการ ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  02-286-7367-8

 

 

 

สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค เอกมัย-รามอินทรา

ชื่อผู้จัดการ   ครูโอ๋

ที่อยู่สาขา : ชั้น3 เดอะคริสตัล พาร์ค เอกมัย-รามอินทรา 

ห้องเลขที่ A304 อาคารA  เลขที่ 197 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

เวลาทำการ

วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  02-052-0730, 064-585-4560

สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ชื่อผู้จัดการ ครูเอ๋

ที่อยูสาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี ชั้น6
เลขที่ 7/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เวลาทำการ:

วันอังคาร-วันศุกร์: 10.00-18.00
วันเสาร์/อาทิตย์: 09.00-18.00

ปิดทำการทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา 02-882-6099

 

สาขา เซ็นทรัลเเจ้งวัฒนะ 

ชื่อผู้จัดการ ครูโม 

ที่อยู่สาขา เซ็นทรัลเเจ้งวัฒนะ เลขที่ห้อง 726/1
เลขที่ 99,99/9 ม.2 ถ.เเจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120

เวลาทำการ
วันอังคาร - ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.  
วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 09.00 - 18.00 น.
ปิดทำการทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  :     02-8353745
เบอร์มือถือสาขา       :     094-9833353 

 

 

สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์

ชื่อผู้จัดการ  ครูดาว 

ที่อยู่สาขา ชั้น BF ห้อง ED 34
เลขที่ 587,589,589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230     

เวลาทำการ

วันอังคาร-ศุกร์ 10.00-18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น.

ปิดทำการทุกวันจันทร์  

เบอร์โทรศัพท์สาขา  :  02-947-6115

เบอร์มือถือสาขา      088-0228580

 

สาขา Tree on 3 (Future Mart Rama 3)

ชื่อผู้จัดการ ครูยุ้ย

ที่อยู่สาขา: Tree on 3 (Future Mart Rama 3) 20/2    ชั้น 2  295 ถนนพระราม 3  เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร 10120 

เวลาทำการ
วันพุธ - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.                             ปิดทำการทุกวันจันทร์และวันอังคาร

เบอร์โทรศัพท์สาขา  : 02-019-6639
เบอร์มือถือสาขา       : 088-022-8575

 

สาขา เดอะคริสตัล-ราชพฤกษ์                                   

ชื่อผู้จัดการ ครูจิ๊บ

ที่อยู่สาขา: เดอะคริสตัล-ราชพฤกษ์ ชั้น 3
555/9 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130 

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  :  02 - 102-3512
เบอร์มือถือสาขา       : 088 - 660 - 3337

 

สาขาเอสพละนาด

ชื่อผู้จัดการ ครูฝน

ที่อยู่สาขา เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 312 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ   

วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์                                                         .

เบอร์โทรศัพท์สาขา 02-354-2064 

เบอร์มือถือสาขา 088-022-8579

 

สาขาเซ็นทรัล พระราม2

ชื่อผู้จัดการ  ครูอร

ที่อยู่สาขา : ชั้น 3  เซ็นทรัล พระราม 2 เลขที่ 160 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 10150

เวลาทำการ

วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  02-872-4464

 

 

สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว

ชื่อผู้จัดการ  Teacher Faith

ที่อยู่สาขา : ชั้น 9  เซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่ 1693         ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เวลาทำการ

วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  02-002-8616, 085-197-7479

 

 

   

 

                                                                                         

 
 

มารู้จัก Quality Kids

 
 

เชิญคุณมากด like ที่ Facebook ของ Quality Kids เพื่อติดตามข่าวสาร เคล็ดลับการศึกษา และโปรโมชั่นพิเศษ

 
video Block
Double-click here to add a video by URL or embed code. Learn more