Quality Kids คืออะไร

ที่ Quality Kids เราสอนทักษะการคิด ผ่านกิจกรรม การเล่นเกมการศึกษาที่ได้รับการวิจัยจากทั่วโลก เราฝึกการสังเกตการแก้ปัญหาจากการทำกิจกรรม และแบบฝึกหัด ฝึกการคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นจินตนาการผ่านกิจกรรมศิลปะ ด้านทักษะการสื่อสาร เราฝึกฟังและการแสดงความเคิดเห็น จากการฟังเรี่องราว นิทาน กฎกติกาที่มีหลากหลาย พร้อมทั้งสอดแทรกด้านจริยธรรม

เราสอนด้วยระบบ A.N.T.(Advanced Neurological Teaching) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการกระตุ้นปลายประสาทการรับรู้ เพื่อให้เกิดวงจรเข้มแข็งในสมองเด็ก ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงจากในห้องเรียนกับความเป็นจริงในชีวิต ปลูกฝังการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อเด็ก ส่งผลให้เด็กสามารถคิดได้ด้วยตนเอง คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดอย่างมีเหตุมีผล สามารถนำไปแก้ปัญหาได้

ที่ Quality Kids เราปลูกฝังให้ลูกของคุณมีการคิดอย่างเป็นระบบ

ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครู Ant)

ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ (ครู Ant)

 
6 (1).jpg

หลักสูตรต้นแบบทักษะชีวิต

ควอลิตี้ คิดส์ เป็นโรงเรียนแรกที่ได้รับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ในประเภทสร้างเสริมทักษะชีวิต และได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ระดับดีมาก

เด็กที่ได้เรียนที่ ควอลิตี้คิดส์

เรียนผ่าน หลักสูตรทักษะชีวิตที่ ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการเรียนผ่านการเล่น ที่สนุกสนานและเหมาะสมในแต่ช่วงวัยของเด็ก กระตุ้นกระบวนการคิดผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5  โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชี้แนะให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกมกิจกรรม การทำแบบฝึกหัด การทำศิลปะ การฟังนิทาน

 

1 (2).jpg
 

สัมผัสกับการเรียนรู้ที่ Quality kids

เรียนที่ Quality Kids แล้วได้อะไร

4 Concept ที่ ควอลิตี้ คิดส์

  • "สมาธิดี"   เมื่อลูกได้จดจ่อกับงานที่ทำ กิจกรรมที่ชอบ  จะส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการด้านสมาธิดี

  • "คิดไว"   การเรียนรู้ผ่านเกมกิจกรรมที่ให้ลูกได้ลงมือทำเอง จะช่วยฝึกการทำงานของสมองทุกส่วนให้เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ ลูกจะคิดไว คิดเป็นระบบมากขึ้น 

  • "มีความสุข"  ความสุขเกิดจากการเล่นที่ประสบความสำเร็จ ทำได้ ทำสำเร็จ มีความสุข ต่อยอดให้ลูกอยากทำงานที่ยากขึ้นในอนาคต

  • "ศรัทธาในตนเอง"  สร้างให้ลูกมีความภาคภูมิใจในตนเอง  จะส่งผลให้ลูกกล้าที่ก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในอนาคต 

 

1. เด็กจะได้ทักษะพื้นฐานของการคิดที่เป็นระบบ ละเอียดรอบคอบมากขึ้น

2. เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

3.รู้จักตนเองและสามารถจัดการกับอารมณ์ตนเองได้

4. รู้จักวางแผน และแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น มีทักษะชีวิตที่ดี

 

ผลผลิตจาก ควอลิตี้ คิดส์ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ

มารู้จัก Quality Kids

 
 

เชิญคุณมากด like ที่ Facebook ของ Quality Kids เพื่อติดตามข่าวสาร เคล็ดลับการศึกษา และโปรโมชั่นพิเศษ

 
 
 

สาขา Quality Kids

 

สาขา สยามพารากอน

ชื่อผู้จัดการ  ครูเอ๋ 

ที่อยู่สาขา: ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4 ห้อง4-63 โซน Explorium
991 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร  10330

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.                             

ปิดทำการทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  : 02-610-9733
เบอร์มือถือสาขา       : 089-692-7448 

 

สาขาพาราไดซ์ พาร์ค

ชื่อผู้จัดการ  ครูนิล 

ที่อยู่สาขา: ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น3 ห้อง3A014
เลขที่61 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.

ปิดทำการทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  : 02-047-0303

 

สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

ชื่อผู้จัดการ   ครูภัค

ที่อยู่สาขา : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต โซนโรบินสัน ชั้น1  ถนนพหลโยธิน      ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี        จังหวัดปทุมธานี 12130

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา : 02-958-0054

 

 

 

สาขาซีคอนสแควร์

ชื่อผู้จัดการ   ครูมิว

ที่อยู่สาขา : ห้องเลขที่ 3082 ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์
เลขที่ 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  : 02-064-1903

 

สาขาเซ็นทรัล พระราม3

ชื่อผู้จัดการ   ครูอ้อย

ที่อยู่สาขา : เลขที่ 79  โครงการเซ็นทรัลพลาซ่าพระราม3
ห้อง 705/3 ชั้น 7 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา   02-673-5645

 

สาขาเซ็นทรัล มหาชัย

ชื่อผู้จัดการ   ครูเฟิร์น

ที่อยู่สาขา : เซ็นทรัล มหาชัย ห้องเลขที่ 267 ชั้น 2  เลขที่ 98 หมู่ที่4  ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา   034-112-417

 

 

 

สาขาถนนจันทน์

ชื่อผู้จัดการ   ครูนัท

ที่อยู่สาขา : 26/55  ชั้น3  อาคารจันทน์สเปซ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  

เวลาทำการ
วันจันทร์- วันศุกร์ 10.00-17.00น.
ปิดทำการ ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  02-286-7367-8

 

 

 

สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค เอกมัย-รามอินทรา

ชื่อผู้จัดการ   ครูโอ๋

ที่อยู่สาขา : ชั้น3 เดอะคริสตัล พาร์ค เอกมัย-รามอินทรา 

ห้องเลขที่ A304 อาคารA  เลขที่ 197 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  

เวลาทำการ

วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  02-052-0730, 064-585-4560

สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ชื่อผู้จัดการ ครูเชอร์รี่

ที่อยูสาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ บี ชั้น6
เลขที่ 7/3 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เวลาทำการ:

วันอังคาร-วันศุกร์: 10.00-18.00
วันเสาร์/อาทิตย์: 09.00-18.00

ปิดทำการทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา 02-882-6099

 

สาขา เซ็นทรัลเเจ้งวัฒนะ 

ชื่อผู้จัดการ ครูโม 

ที่อยู่สาขา เซ็นทรัลเเจ้งวัฒนะ เลขที่ห้อง 726/1
เลขที่ 99,99/9 ม.2 ถ.เเจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
นนทบุรี 11120

เวลาทำการ
วันอังคาร - ศุกร์ 10.00 - 18.00 น.  
วันเสาร์ - อาทิตย์  เวลา 09.00 - 18.00 น.
ปิดทำการทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  :     02-8353745
เบอร์มือถือสาขา       :     094-9833353 

 

 

สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์

ชื่อผู้จัดการ  ครูดาว 

ที่อยู่สาขา ชั้น BF ห้อง ED 34
เลขที่ 587,589,589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230     

เวลาทำการ

วันอังคาร-ศุกร์ 10.00-18.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 9.00-18.00 น.

ปิดทำการทุกวันจันทร์  

เบอร์โทรศัพท์สาขา  :  02-947-6115

เบอร์มือถือสาขา      088-0228580

 

สาขา ICONSIAM

ชื่อผู้จัดการ ครูชมพู่

ที่อยู่สาขา: ห้องเลขที่ 538 ชั้น 5 ศูนย์การค้ไอคอนสยาม ซอยเจริญนคร 5   ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร       

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.                           

เบอร์โทรศัพท์สาขา  : 02-288-0768
เบอร์มือถือสาขา       : 095-083-5468

 

สาขา เดอะคริสตัล-ราชพฤกษ์                                   

ชื่อผู้จัดการ ครูจิ๊บ

ที่อยู่สาขา: เดอะคริสตัล-ราชพฤกษ์ ชั้น 3
555/9 หมู่ที่ 1 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
นนทบุรี 11130 

เวลาทำการ
วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  :  02 - 102-3512
เบอร์มือถือสาขา       : 088 - 660 - 3337

 

สาขาเอสพละนาด

ชื่อผู้จัดการ ครูฝน

ที่อยู่สาขา เลขที่ 99 ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 ห้อง 312 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการ   

วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์                                                         .

เบอร์โทรศัพท์สาขา 02-354-2064 

เบอร์มือถือสาขา 088-022-8579

 

สาขาเซ็นทรัล พระราม2

ชื่อผู้จัดการ  ครูอร

ที่อยู่สาขา : ชั้น 3  เซ็นทรัล พระราม 2 เลขที่ 160 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 10150

เวลาทำการ

วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  02-872-4464

 

 

สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว

ชื่อผู้จัดการ  Teacher Faith

ที่อยู่สาขา : ชั้น 9  เซ็นทรัล ลาดพร้าว เลขที่ 1693         ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เวลาทำการ

วันอังคาร - วันศุกร์ 10.00-18.00น.
วันเสาร์- วันอาทิตย์ 09.00-18.00 น.
ปิดทำการ ทุกวันจันทร์

เบอร์โทรศัพท์สาขา  02-002-8616, 085-197-7479